Ngày 18.12.2020: Gặp Chúa hàng ngày trong đời sống

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 1, 18-24

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Ngày 18.12.2020: Gặp Chúa hàng ngày trong đời sống

GẶP CHÚA HÀNG NGÀY TRONG ĐỜI SỐNG

Đó là lời sấm của ngôn sứ Isaia từ xa xưa, lời sấm đó nay đã thành hiện thực, khi Đức Trinh Nữ Maria hạ sinh Con Thiên Chúa cho trần gian. Trần gian từ nay trở thành quê hương thứ hai của Chúa, từ nay Người là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta luôn mãi. Người ở với chúng ta không chỉ thời gian vắn vỏi khi Người còn tại thế, nhưng Người ở với chúng ta luôn mãi trong Lời của Người, trong các thừa tác vụ của Hội thánh, nơi các thừa tác viên, nơi những người nghèo khổ…, và nhất là nơi nhiệm tích Thánh Thể. Xin cho chúng ta được gặp Người hàng ngày trong đời sống đức tin sống động của chúng ta.

 

 

Trả lời