Ngày 12.12.2020: Can đảm vác thánh giá theo chân Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 17:9a, 10–13

    Ðang khi thầy trò từ trên núi xuống, Ðức Giêsu truyền cho các ông rằng: “Ðừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy”. Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến trước?” Người đáp: “Ông Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế”. Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả.

CAN ĐẢM VÁC THẬP GIÁ THEO CHÂN CHÚA

Hơn một lần, Đức Giêsu mặc khải cho các môn đệ biết trước về cuộc thương khó của Người, rằng Người sẽ bị nộp vào tay các Kinh sư và người Pharisêu, bị đánh đòn và bị giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại. Tuy nhiên, các môn đệ chẳng hiểu nổi điều Thầy muốn nói.

Trong đời sống đức tin, hơn một lần mầu nhiệm thập giá cũng quật ngã cuộc đời chúng ta. Tại sao lại là như vậy? Sao sự khó lại đến với tôi như thế? Tại sao và tại sao?…

Xin cho chúng ta không bị vấp phạm về mầu nhiệm thập giá Chúa, nhưng được ơn can đảm vác thập giá theo chân Chúa Giêsu, để ngày càng trở lên đồng hình đồng dạng với Người hơn.

 

Trả lời