Ngày 29.11.2020: Lời mời gọi tỉnh thức

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 13:33–37

 “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.  Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức.  Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.  Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.  Ðiều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!”

LỜI MỜI GỌI TỈNH THỨC

Chúng ta bước vào Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng, mùa trông chờ Chúa đến. Phần một của mùa Vọng, từ hôm nay đến hết ngày 16 tháng 12, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng lòng chờ mong Chúa đến trong ngày cánh chung. Chính vì vậy, sứ điệp trọng tâm của Tin mừng hôm nay là lời mời gọi tỉnh thức: “Ðiều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!” Xin cho chúng ta sống mùa vọng này cách ý nghĩa trong sự tỉnh thức và đời chờ ngày Chúa đến mang ơn cứu độ cho chúng ta. Ước chi không ai trong chúng ta vì mệt mỏi canh thức mà lại ngủ thiếp đi khi Chúa đến!

Trả lời