Ngày 26.11.2020: Trông chờ ngày Chúa quang lâm

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 21:20–28

“Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành.  Bấy giờ, ai ở miền Giuđê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành.  Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm.  Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó!

“Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ giáng xuống dân này.  Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Giêrusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại. “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.  Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.  Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”.

TRÔNG CHỜ NGÀY CHÚA QUANG LÂM

Lối văn Khải Huyền trong Tin mừng hôm nay, thoạt tiên có thể làm cho chúng ta hoang mang sợ hãi. Thực ra, sứ điệp Tin mừng là sứ điệp an ủi, động viên, khích lệ, hơn là sự đe dọa, làm tiêu tan nhuệ khí.

Viễn cảnh cánh chung được mô tả một cách hình tượng, chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đấng làm chủ thời gian: “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.”

Hằng ngày, chúng ta chẳng trông chờ ngày Chúa quang lâm đó sao? Vậy cho nên, đây không phải là thời khắc bất chợt làm chúng ta sợ hãi, nhưng là lúc để “đứng thẳng và ngẩng đầu lên”, vì chúng ta “sắp được cứu chuộc”.

Trả lời