Ngày 25.11.2020: Phải chấp nhận hy sinh

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 21:12–19

 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà tù, và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.  Ðó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.  Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.  Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.  Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.  Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.  Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

PHẢI CHẤP NHẬN HY SINH

Sứ mạng của mọi Kitô hữu là làm chứng cho Chúa. Để có thể chu toàn sứ mạng này, chúng ta phải chấp nhận hy sinh, đánh đổi, trả giá. Chúa đã cho các môn đệ của Người biết trước: “Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.  Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.”

Chẳng lạ gì, thời nào và ở đâu cũng vậy, người Kitô hữu luôn bị bách hại, chống đối, gặp khó khăn tư bề. Xin cho chúng ta đón nhận được sức mạnh Chúa Thánh Thần, để can đảm làm chứng cho Chúa Kitô, ngay trong những chọn lựa, lối hành xử hằng ngày trong cuộc sống, cho dù có phải thiệt thòi, thử thách hay ngay cả khốn khó gian nan.

 

Trả lời