Ngày 23.11.2020: Thiên Chúa cần tấm lòng

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 21:1–4

 Ngước mắt lên nhìn, Ðức Giêsu thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền.  Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.  Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em; bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.  Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

THIÊN CHÚA CẦN TẤM LÒNG

Chúng ta thường đánh giá người khác nhìn từ phía bên ngoài, còn Thiên Chúa thì lại nhận xét con người từ phía bên trong, từ tấm lòng của họ. Số tiền bà góa bỏ vào thùng dâng cúng nào có đáng gì, chưa đáng là số rơi rớt của các “đại gia” bố thí cho kẻ khó; ấy vậy mà Chúa lại đánh giá là bà góa này dâng cúng nhiều nhất. Bà không dâng cúng tiền bạc, bà dâng tấm lòng. Thiên Chúa cần tấm lòng của chúng ta, và Thiên Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của chúng ta.

Đừng bao giờ chúng ta dâng cho Chúa của thừa, nhưng hãy quảng đại dâng cho Người tất cả những gì mình có, đó là sức khỏe, thời gian, của cải, nhất là chính bản thân mỗi người chúng ta nữa.

Trả lời