Ngoại trưởng Tòa Thánh chống lạm dụng đại dịch hạn chế tự do tôn giáo

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh chống lạm dụng đại dịch hạn chế tự do tôn giáoNgoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, kêu gọi các chính quyền duy trì sự quân bình giữa các biện pháp chống Covid-19 và việc hạn chế quyền tự do hành đạo của các tín hữu.

Đức Tổng giám mục Gallagher đưa ra lời kêu gọi trên đây, hôm 16/11/2020 vừa qua, trong bài tham luận tại hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng về việc đẩy mạnh tự do tôn giáo. Ngài nói: “Điều đã rõ là những hạn chế khác nhau, do các nhà nước áp đặt, để bài trừ đại dịch có những ảnh hưởng quan trọng đối với quyền tự do được biểu lộ tôn giáo hoặc tín những của một người và hạn chế các hoạt động tôn giáo, giáo dục và từ thiện của các cộng đồng tôn giáo. Về vấn đề này, các chính quyền cần ý thức về những hậu quả nghiêm trọng mà các biện pháp hạn chế có thể tạo ra cho các cộng đồng tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Các cộng đồng này vốn giữ một vai trò quan trọng trong việc đương đầu với cuộc khủng hoảng, không những vì họ tích cực hỗ trợ trong lãnh vực săn sóc sức khỏe, nhưng còn vì sự hỗ trợ luân lý và tinh thần cũng như những sứ điệp liên đới và hy vọng của họ.

“Đặc biệt trong viễn tượng Công giáo, việc lãnh nhận các bí tích là một dịch vụ thiết yếu. Theo nghĩa này, cần nhắc lại rằng quyền tự do phụng tự không phụ thuộc vào quyền tự do hội họp, nhưng là thành phần thiết yếu của tự do tôn giáo. Trong khi tìm cách bảo vệ các sinh mạng khỏi sự lan lây virus, chúng ta không được đặt chiều kích tinh thần và luân lý của con người tùy thuộc cuộc sống trần thế này”.

Lập trường trên đây của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh là một cảnh giác chống lại sự áp đặt những biện pháp ngặt nghèo hạn chế tự do hành đạo của các tín hữu, viện cớ phải phòng chống lan lây Coronavirus, như một số chính quyền đang làm.

Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Gallagher kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo của tất cả mọi người, “đó là một quyền ăn rễ trong chiều kích nội tại của con người. Trong chiều hướng đó, các chính quyền cần chào đón một sự đối thoại cởi mở đối với các vị lãnh đạo của mọi tôn giáo, tìm kiếm những phương thế hữu hiệu để bảo vệ và áp dụng quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng vì công ích của xã hội, vì thiện ích của mỗi người, và đừng lèo lái quyền này nhu một dụng cụ chính trị”.

(Rei 18-11-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời