Ngày 19.11.2020: Diễm phúc được dùng bữa với Người

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 19:41–44

 Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Ðức Giêsu khóc thương  mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề.  Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm”.

DIỄM PHÚC ĐƯỢC DÙNG BỮA VỚI NGƯỜI

Hôm nay Chúa khóc thương thành thánh Giêrusalem, Chúa khóc thương Dân Riêng của Chúa, và có thể nói Chúa cũng đang khóc thương những ai còn khô khan, cứng lòng, không nhận biết Chúa và không nhận ra ngày giờ được Chúa viếng thăm.

Chúa là vị thượng khách của tâm hồn, Ngài luôn đứng trước cửa tâm hồn mỗi chúng ta, kiên nhẫn gõ cửa và chờ đợi. Ước chi chúng ta nhận ra tiếng gõ của của Người, mau chóng mở cửa tiếp đón Người, để diễm phúc được dùng bữa và Người dùng bữa với ta.

Trả lời