Slides: Không có gì là rác cả

 

Không có gì là rác c” là bài học đầu tiên Đại Sư Zuigan Goto dạy cho người đệ tử vừa thâu nhận, sau này chính là Thiền Sư Soko Morinaga ( 1925 – 1995 ) nổi tiếng của xứ Phù Tang. Viện trưởng Đại Học Hanazono, thuộc tông Lâm Tế Nhật Bản. “Không có gì là rác c ! Tuy đơn giản mà bao hàm một thông điệp về triết lý duyên khởi.

Trong rác có hoa và trong hoa có rác, rác chính là hoa và hoa chính là rác. Nhờ thấy được sự thật này nên không hề có sự loại bỏ, đối kháng và mâu thuẫn mà hoàn toàn nhuần nhuyễn, tùy thuận, các pháp cùng nương vào nhau để tồn tại và phát triển. Hãy nhìn thật kỹ, thật sâu sắc vào những bất đồng, những việc không như ý và tất cả những gì được gọi là xấu xa, đáng loại trừ, vứt bỏ… “Nhìn” cho đến khi nào nhận ra “Không có gì là rác c ! để ôm ấp, bao dung và tận dụng hết thảy thì cuộc sống này đẹp biết dường nào !

Nguồn: Internet

Trả lời