Ngày 09.11.2020: Thân xác ta là nơi Chúa ngự trị

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 2, 13-22

Lễ Vượt Qua của dân Dothái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”.

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”. Bấy giờ người Dothái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Dothái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

THÂN XÁC TA LÀ NƠI CHÚA NGỰ TRỊ

Hôm nay chúng ta cử hành lễ cung hiến thánh đường Latêranô, thánh đường mẹ của mọi thánh đường trên thế giới. Lời Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngắm thánh đường sống động là chính thân thể Chúa Kitô. Khi nói: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại“, Đức Giêsu không có ý nói về đền thờ Giêrusalem, đền thờ bằng gỗ đá, nhưng đền thờ Chúa nói ở đây là chính bản thân Người; Người tiên báo trước thân xác người sẽ bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại.

Mừng lễ hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi tôn trọng và yêu mến đền thờ là chính bản thân của ta và của anh chị em mình nữa. Thân xác ta mang hình ảnh của Chúa và là đền thờ Chúa ngự. Ước chi mọi người biết sống thánh thiện, xứng đáng luôn là nơi Chúa ngự trị.

 

Trả lời