Ngày 24.10.2020: Sống trong ân sủng Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 13:1–9

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Ðức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Ðức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê đó có tội lỗi hơn hết mọi người Galilê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôa đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”.

Rồi Ðức Giêsu kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy,  nên bảo người làm vườn: “Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?”  Nhưng người làm vườn đáp: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.  May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi”.

SỐNG TRONG ÂN SỦNG CHÚA

Phải nói gì đây? Chúng con cám ơn Chúa, vì Chúa thật kiên nhẫn với chúng con, Chúa cho chúng con thời gian để chúng con hoán cải, ban cho chúng con ân sủng để chúng con có thể thay đổi đời sống, có thể sinh hoa kết trái thánh thiện. Như cây vả được trồng nơi vườn nho, Chúa chăm sóc chúng con mỗi ngày, vậy mà cây vả chỉ có lá, không sinh hoa trái; chúng con chỉ toàn tật xấu, chẳng chút nhân đức nào… Xin Chúa tiếp tục kiên nhẫn và tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con hoàn thành vận mệnh đời mình trong ân sủng Chúa. Amen

Trả lời