Ngày 22.10.2020: Làm cho ngọn lửa mến cháy bùng

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 12:49–53

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại me; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng”.

LÀM CHO NGỌN LỬA MẾN CHÁY BÙNG

Đức Giêsu đã ném lửa mến vào trần gian, và ước mong ngọn lửa ấy lan tỏa đến mọi người. Tiếc thay, thế gian vẫn lạnh câm, lửa mến chỉ là âm ỉ. Chính vì thế, những ai yêu mến Chúa, thì cũng đồng nghĩa với việc bị loại trừ, bị chống đối. Sự chống đối ấy không ở đâu xa, mà: “Năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại me; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng“.

Xin Chúa đốt lửa mến nồng nàn trong trái tim ta, để ta có thể vượt qua mọi khó khăn hầu yêu mến Chúa đến cùng, và làm cho ngọn lửa đó cháy bùng, lan tỏa.

Trả lời