Nghe giảng Chúa nhật 30 năm A (2011 – 2020)

 

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 22,34-40)

Nghe giảng Chúa nhật 30 năm A (2011 - 2020)Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng : “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?”

Đức Giêsu đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

 

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 7g30: Pt. Phêrô Nguyễn Duy Đạt

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g30: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2017

Lễ 5g00: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 7g30: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 16g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Ngày 26.10.2014

Lễ 17g30 (thứ 7) Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà

Lễ 7g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30 : Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Khánh nhật Truyền giáo 23.10.2011

Lễ 17g30 (thứ 7) Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

 

Trả lời