Ngày 11.10.2020: Vương quốc của Thiên Chúa

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 22:1–14

Ðức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:  Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.  Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến.  Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!”  Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,  còn những kẻ khác lại bắt các đây tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.  Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng.  Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.  Vậy các ngươi đi ra các nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”. Ðầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

“Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới,  mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người ấy câm miệng không nói được gì.  Bấy giờ, nhà vua bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!  Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít”.

VƯƠNG QUỐC CỦA THIÊN CHÚA

Dụ ngôn tiệc cưới hôm nay là một hình ảnh tuyệt vời diễn tả về Vương quốc của Thiên Chúa. Dụ ngôn vừa cho thấy niềm vui òa vỡ của những kẻ diễm phúc đã mặc y phục lễ cưới vào ngồi dự tiệc; và đồng thời cũng diễn tả nỗi tủi nhục khốn khổ của kẻ bị tống ra ngoài khi không mang y phục lễ cưới.

Chúng ta là những người diễm phúc được mời gọi vào dự tiệc cưới Nước trời, hay bất hạnh bị tống ra ngoài, cũng còn tùy thuộc vào thái độ đáp trả, thái độ cộng tác của chúng ta nữa. Thật vậy, thánh Augustinô dạy rằng: Chúa dựng nên chúng ta thì không cần có chúng ta, nhưng Ngài sẽ không cứu chúng ta nếu chúng ta không cộng tác. Xin cho mỗi chúng ta biết mặc y phục lễ cưới là niềm tin tinh ròng và lòng mến sắt son để vào dự tiệc cưới Chiên Con.

Trả lời