Ngày 14.9.2020: Tình yêu của Thiên Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 3, 13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA

Làm sao ta có thể suy cho thấu tình yêu Thiên Chúa đã dành cho nhân loại chúng ta. Chúng ta chẳng làm gì nên công trạng, nhưng Chúa đã yêu thương, Người yêu thương từ khi chúng ta còn là tội nhân, Người yêu thương đến cùng và ban tặng chính Con Một của Người, Đấng đến làm người và chịu chết vì chúng ta. Thiên Chúa không muốn một ai trong chúng ta phải hư mất, Người cứu chúng ta  bằng giá máu Con duy nhất của Người. Xin cho mỗi chúng ta cảm nhận được hồng ân cứu độ cao quý dường nào, để chúng ta biết hết lòng đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, nguồn ơn Cứu độ cho tất cả những ai tin vào Người.

 

Trả lời