Ngày 11.9.2020: Sống thật với chính mình

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 6:39–42

Ðức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dặt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?  Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.  Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?  Sao anh lại có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra”, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!

SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH

Người Việt Nam ta có câu: “Chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ mới trả lời: cả họ mày thơm!” Trong đời sống, ta rất dễ dàng nhận xét, chê bai, và hay muốn làm thầy thiên hạ; thế nhưng nhìn lại mình, ta thấy có khi ta còn tệ hơn họ, ta chưa bằng họ nữa. Lời Chúa hôm nay không chỉ dạy ta bài học đối nhân xử thế, nhưng còn dạy ta bài  học khiêm nhường, sống thật với chính mình, nhất là luôn biết đặt mình trước Thiên Chúa. Trước thánh nhan Chúa, ai trong chúng ta cũng là tội nhân cả; ai cũng cần đón nhận lòng xót thương của Chúa hết. Chính vì thế, khi đã được đón nhận lòng xót thương, chúng ta cũng phải biết xót thương anh chị em mình.

Trả lời