Ngày 03.9.2020: Ân sủng kỳ diệu

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 5:1–11

Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Người để nghe lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên bờ hồ Ghennêxarét.  Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.  Ðức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simôn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

Giảng xong, Người bảo ông Simôn: Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Ông Simôn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.  Họ Làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

Thấy vậy, ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Ðức Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”  Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simôn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.  Cả hai người con ông Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simôn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Ðức Giêsu bảo ông Simôn: “Ðừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá.  Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

 

ÂN SỦNG KỲ DIỆU

Trong cuộc sống thường ngày, ắt hẳn mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm thất bại “vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.” Sau thất bại ấy, có người nhận ra rằng: “Thất bại là mẹ thành công”.

Trong kinh nghiệm đức tin, sự thất bại cũng là một kinh nghiệm quý giá; qua kinh nghiệm ấy, chúng ta cần khám phá ra Thiên Chúa, cần học bài học biết tín thác vào Chúa hơn, vì sức riêng của ta chẳng làm được gì. Nếu chúng ta có thể làm được công kia việc nọ, nếu bắt được mẻ cá thiêng liêng dồi dào, thì đừng quên rằng, đó là kết quả của việc “vâng lời Thầy mà chúng ta thả lưới” mà thôi. Ân sủng kỳ diệu thế đó!

 

 

Trả lời