Slides: Tại sao nhà ta không giàu?

 

Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm những thứ bạn đang có mà không thể mua được bằng tiền: “Người giàu không phi là người có nhiu, mà là người ban phát nhiu.” (Erich Fromm)

Bất cứ ai cũng đã có lần nghe câu nói “cho đi là hnh phúc“, nhưng thực hiện được điều đó chẳng dễ dàng gì. Hạnh phúc nhận được khi cho đi chỉ thật sự đến khi chúng ta cho đi mà không hề nghĩ ngợi, toan tính đến lợi ích của bản thân.

Nguồn: Internet
https://youtu.be/NKtvh31NFSE

 

 

 

 

 

Trả lời