Ngày 25.8.2020: Đời sống đức tin bén rễ sâu trong lòng mến

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 23:23–26

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công bình, lòng nhân và thành tín. Phải làm các điều này mà không được bỏ các điều kia. Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện trộm cắp và vô độ. Hỡi người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.

ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN BÉN RỄ SÂU TRONG LÒNG MẾN

Một trong những căn bệnh trầm kha trong đời sống của người tín hữu hôm nay là căn bệnh hình thức. Trong Tin mừng, Chúa lên án lối sống đạo kiểu này, cụ thể như lối sống của các kinh sư và người Pharisêu. Thái độ sống đức tin chân chính phải khởi đi từ tâm tình bên trong, khởi đi từ tấm lòng, từ mối tương quan chân thực. Những thứ hình thức giả tạo giết chết tương quan giữa người với người và cũng làm thương tổn mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Chúa mắng các người sống đạo vụ hình thức rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình!” Xin cho đời sống đức tin của chúng ta ngày càng bén rễ sâu trong lòng mến Chúa và tình liên đới với anh chị em.

Trả lời