Ngày 24.8.2020: Bước theo Chúa Giê-su trong ơn gọi của mình

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 1, 45-51

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Ðấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”.

Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU TRONG ƠN GỌI CỦA MÌNH

Hôm nay Hội thánh mừng kính thánh Batôlômêô, Tông đồ. Chúng biết đến một danh xưng khác của thánh nhân trong Tin mừng là Nathanael. Ngài quê ở thành Cana xứ Galilê. Bạn thân ngài là thánh Philipphê, người đã đưa ngài đến gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã hết lời khen ngợi thánh nhân khi vừa gặp mặt: Đây là một người Israel chân chính, không có gì gian trá. Thánh nhân đã giảng đạo tại miền Ảrập, và sau đó, tại Armenia, nơi ngài đã chịu tử vì đạo.

Các tông đồ, cách riêng thánh Batôlômêô, một khi nghe tiếng Chúa gọi đã mạnh mẽ và quảng đại bước theo Chúa; xin cho chúng ta cũng biết noi gương các ngài mà bước theo Chúa Giêsu trên hành trình ơn gọi làm Kitô hữu của mình. Xin thánh Batôlômêô cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta.

Trả lời