Ngày 23.8.2020: Giáo hội của Chúa sẽ vững bền mãi

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 16:13–20

Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”. Ðức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Ðức Giêsu nói với ông: “Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”.Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Ðấng Kitô.

GIÁO HỘI CỦA CHÚA SẼ VỮNG BỀN MÃI

Nhìn vào đời sống và hiện trạng của Hội thánh hôm nay, mỗi Kitô hữu chúng ta đôi khi thấy hoang mang, lo lắng và tự hỏi: rồi Hội thánh Chúa thế sẽ thế nào đây?

Chưa bao giờ hàng Giáo phẩm, đời sống của các giáo sĩ lại gây nhiều tai tiếng và mất uy tín đến như vậy! Chưa bao giờ người Kitô hữu lại cảm thấy nhục nhã, bị bách hại khắp nơi, và bị cuốn trôi vào dòng chảy tục hóa như chúng ta thấy ngày nay.

Tuy vậy, Chúa dạy ta không được thất vọng. Giáo hội là của Chúa. Chúa đã xây dựng Giáo hội của Người trên nền tảng đức tin và lòng mến của thánh Phêrô, và Giáo hội của Chúa sẽ vững bền mãi: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

Xin Chúa củng cố niềm tin yếu đuối của chúng ta.

Trả lời