Ngày 07.8.2020: Bền đỗ theo Thầy Giêsu

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 16:24–28

Rồi Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

“Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị”.

BỀN ĐỖ THEO THẦY GIÊSU

Có lẽ đây là kiểu chiêu sinh duy nhất, chỉ có thầy Giêsu mới mời gọi các môn đệ theo mình, với những tiêu chuẩn và đòi hỏi khắt khe như thế. Được trở nên môn đệ của Thầy là một diễm phúc, nhưng sống trọn vẹn ơn gọi của một môn đệ thì còn diễm phúc hơn. Đã trở thành môn đệ, thì mãi mãi chúng ta vẫn là môn sinh, vẫn lẽo đẽo vác thập giá theo Thầy; vẫn tỉ mẩn tập tành để từ bỏ mỗi ngày… Hành trình theo Thầy đầy thách đố, khối kẻ bỏ cuộc giữa đường, nhiều kẻ chỉ muốn dừng chân nơi những bóng râm hay quán nước dọc phố… Xin cho chúng ta được bền đỗ đến cùng theo Thầy đến tận đỉnh đồi Calvê.

 

Trả lời