Clips: Cho dù không có gì

 

 

Clips: Cho dù không có gìBạn thân mến,

Trong cuộc sống cho dù chúng ta hoàn toàn

không có cái gì, chúng ta vẫn có thể thực hiện

bố thí bằng nhiều cách khác nhau vì nơi tha nhân chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhìn thấy sự thiếu thốn của tha nhân để thông cảm, giúp đỡ và sống yêu thương quảng đại với họ nhiều hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời