Slides: Căn nhà bằng đá

 

Cuộc sống này vốn là của bạn, thái độ và tính cách cũng là của bạn. Nguyên tắc sống cũng là của bạn. Hà có gì phải vì kẻ khác mà thay đổi. Dù ai có đối xử với bạn thế nào, hãy nhớ bạn sống vì bạn, không phải vì kẻ khác. Đừng hành động dựa trên cách đối xử của người khác. Bất luận dù khó khăn thế nào bạn cũng phải tự nhớ kỹ: Con người có thể nghèo nhưng không thể nhụt chí, người có thể nuôi dưỡng lý tưởng và nỗ lực hết mình chắc chắn sẽ sớm có được thành tựu cho bản thân.

Nguồn: Internet

 

 

 

 

Trả lời