Ngày: 04.8.2020: Tôn vinh tình thương Thiên Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 15, 1-2. 10-14

Khi ấy có những luật sĩ và biệt phái từ Giêrusalem đến gặp Chúa Giêsu mà nói: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân? Vì họ không rửa tay khi dùng bữa”.

Và Người gọi dân chúng lại mà bảo: “Các ngươi hãy nghe và hãy hiểu lấy: Không phải cái gì vào trong miệng mà làm cho người ta ra dơ nhớp đâu, nhưng cái từ miệng phát xuất ra cái đó mới làm cho người ta ra dơ nhớp”.

Bấy giờ các môn đệ của Người tiến lại thưa với Người rằng: “Thầy có biết các người biệt phái lấy làm chướng tai khi nghe Thầy nói lời đó không?” Người đáp lại rằng: “Tất cả cây nào Cha Ta trên trời đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Các con hãy để mặc chúng: chúng là những người mù dẫn dắt những người mù. Mù mà dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố”.

TÔN VINH TÌNH THƯƠNG THIÊN CHÚA

Giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay về luật sạch và nhơ là một bài học quý báu cho chúng ta trong đời sống đức tin. Chúa nhìn con người từ bên trong, sự trong sạch phải phát xuất từ tâm hồn. Các nghi lễ cần thiết nhưng không thay thế được tấm lòng, vì Chúa cần lòng nhân chứ không cần hy tế, thích được nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.

Gương sáng mục tử của thánh Gioan Maria Vianey hôm nay cũng tôn vinh lòng thương xót của Chúa, và cho thấy cách thức Thiên Chúa đánh giá, tuyển chọn các môn đệ. Chúa không chọn thánh Gioan Vianey vì ngài tài giỏi; Chúa chọn ngài theo tiêu chuẩn của Chúa, và Người biết điều gì là ích lợi cho chúng ta. Tôn vinh tình thương Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.

Trả lời