Ngày 30.8.2020: Sống xứng đáng tình thương của Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 13:47–53

 Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân nghe dụ ngôn này: “Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Ðến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

“Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu”. Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ kho tàng của mình cả mới lẫn cái cũ”.

Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi noi đó.

SỐNG XỨNG ĐÁNG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

Bài giảng của Chúa Giêsu hôm nay cần đặt vào bối cảnh của ngày phán xét chung; ngày ấy lưới trời lồng lộng, kẻ xấu người tốt đều phải ra trình diện trước mặt Thiên Chúa. Như mẻ lưới bắt mọi thứ cá, cá tốt biểu tượng cho người tốt, được vào hưởng sự sống đời đời; cá xấu là những người xấu, phải xa cách Thiên Chúa mãi mãi.

Xin cho chúng ta sống thế nào để đáp trả lại tình thương của Chúa, và khi ngày của Người đến, chúng ta được là cá tốt nằm trong giỏ của Chúa, là Nước trời hạnh phúc vô biên.

 

Trả lời