Ngày 29.7.2020: Đánh cược cuộc đời vào “ván bạc Nước Trời”

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 13:44–46

Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này:

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”

ĐÁNH CƯỢC CUỘC ĐỜI VÀO “VÁN BẠC NƯỚC TRỜI”

Chưa ai trong chúng ta vào Nước trời, chưa ai có kinh nghiệm sống trong Vương quốc đích thật của Chúa, nhưng Chúa dạy cho chúng ta biết: Nước trời quý lắm, đáng ước ao lắm, đáng đánh đổi lắm. Thật vậy, Chúa nói:  “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”

Chúng ta có dám đánh cược cuộc đời mình vào ván bạc Nước trời hay không?

 

Trả lời