Ngày 24.7.2020: Hạt giống Lời Chúa trong ta thế nào?

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 13, 18-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.

HẠT GIỐNG LỜI CHÚA TRONG TA THẾ NÀO?

Có bao giờ chúng ta tự kiểm điểm lại cuộc đời mình xem hạt giống Tin mừng được gieo vào cuộc đời ta giờ đây như thế nào: vẫn trơ trọi một mình? bị chim trời ăn mất? đã nảy mầm nhưng bị gai bóp nghẹt? …; hay đang sinh hoa kết quả dồi dào?

Thiên Chúa vui thích khi thấy mảnh đất tâm hồn ta là mảnh đất tốt, làm cho hạt giống nảy mầm và sinh bông hạt phong nhiêu. Xin Chúa tưới gội nguồn ân sủng, giúp chúng ta canh tác mảnh đất tâm hồn mình, chờ mùa gặt bội thu “có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi“.

Trả lời