Văn kiện về tương quan giám mục và các tu sĩ

 

Văn kiện về tương quan giám mục và các tu sĩTheo báo trực tuyến “Vida Nueva”, truyền đi từ Madrid, Tây Ban Nha hôm 10/7/2020 vừa qua, việc soạn thảo văn kiện Tòa Thánh về tương quan giữa các giám mục và các dòng tu đang tiến vào giai đoạn chót.

Văn kiện có tựa đề tạm thời là: “Chỉ nam về những tương quan giữa các giám mục và đời sống thánh hiến trong tình hiệp thông và sứ mạng của Giáo hội”.

Văn kiện này, nhắm thay thế cho Văn kiện tựa đề “Mutuae Relationes” công bố cách đây 42 năm (1978), và được sự cộng tác của hai cơ quan Tòa Thánh, là Bộ giám mục, Bộ các dòng tu trong việc soạn thảo. Dự thảo văn kiện được ủy cho một ủy ban, do Đức cha Paolo Martinelli, dòng Capuchino, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Milano, bắc Italia, làm trưởng ban.

Ủy ban đã thu thập các ý kiến và đề nghị của các Hội đồng Giám mục cũng như của các Hiệp hội các Bề trên cấp cao của các dòng nam và dòng nữ. Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, cũng như Bộ giáo lý đức tin cũng đóng góp vào việc soạn dự thảo.

Văn kiện dựa trên ba nguyên tắc căn bản: trước tiên là Giáo hội học về hiệp thông, một lập trường đến từ Công đồng chung Vatican II; tiếp đến là tầm quan trọng của các hồng ân phẩm trật của mục tử, cũng như các hồng ân theo đặc sủng của những người thánh hiến. Thứ ba là sự tự trị đúng đắn của đời sống tu trì: nhìn nhận chỗ đứng của đời sống tu trì trong Giáo hội địa phương, và đồng thời nhấn mạnh tình hiệp thông phải có giữa những người thánh hiến với giám mục. Cần làm nổi bật sự tôn trọng những khác biệt của mỗi bên. Văn kiện nhắm giúp tránh hai nguy cơ: trước tiên là cộng đoàn dòng tu hiện diện trong một giáo phận, mà không có liên hệ nào với đời sống và việc mục vụ của giáo phận, và thứ hai là nguy cơ thu hẹp sự hiện diện của cộng đoàn tu trì ấy vào các công tác phục vụ mà cộng đoàn ấy thi hành. Văn kiện cũng bảo vệ quyền tự trị hợp pháp của các dòng tu trong những vấn đề nội bộ và tránh sự xen mình trái phép của các giám mục giáo phận.

Tập chỉ nam muốn làm sáng tỏ một trong những khía cạnh tạo nên nhiều tranh biện giữa các giám mục và các dòng tu như việc thành lập, bãi bỏ, bán hoặc chuyển nhượng tài sản của một dòng tu, v.v.

(Vida Nueva 10-7-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời