Ngày 13.7.2020: Theo Chúa, con đường thập giá

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 10:34 – 11:1

Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa người ta với cha mình, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà.

“Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.  Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.

Khi Ðức Giêsu truyền dạy cho hai môn đệ xong, Người rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị.

THEO CHÚA – CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ

Những lời này đối với chúng ta ra như khó hiểu. Kinh thánh chẳng mặc khải cho chúng ta biết Chúa là Vua hòa bình đó sao? Biết bao lần, nhất là sau khi phục sinh, Chúa đã chẳng ban bình an cho các môn đệ đó sao? Vậy những lời giáo huấn của Chúa hôm nay có nghĩa gì?  Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.

Con đường theo Chúa là con đường thập giá, con đường của hy sinh và từ bỏ. Để sống trọn vẹn tư cách của người môn đệ, chúng ta phải đấu tranh mỗi giây phút trong cuộc sống. Nhiều khi sự gằng co đó xảy ra không chỉ giữa ta với những người thân trong gia đình, mà xảy ra ngay trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta. Chọn lựa Chúa là một chọn lựa quyết liệt, trước hết, và trên hết. Xin cho chúng ta biết chọn lựa Chúa và không vấp phạm về giáo lý của Người.

Trả lời