Ngày 02.7.2020: Thoát khỏi chứng bất toại tâm hồn

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 9, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”.

Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng “Tội con được tha rồi”, hay nói “Hãy chỗi dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

THOÁT KHỎI CHỨNG BẤT TOẠI TÂM HỒN

Đức Giêsu đến để thi ân giáng phúc cho con người. Người đến không phải chỉ để chữa lành những khổ đau, thương tích thể xác; nhưng Người chữa lành những thương tổn trong tâm hồn do tội lỗi gây ra. Một khi tội lỗi chưa được đẩy lùi, thì thương đau còn đó. Chính vì vậy, Chúa nói với người bất toại: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi“. Điều này đã gây cớ vấp phạm cho các luật sĩ, bởi họ không tin vào Đức Giêsu, không chấp nhận Người là Thiên Chúa, bởi chưng chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội mà thôi.

Xin cho chúng ta vững tin vào Chúa Kitô, để chúng ta được thanh tẩy tội lỗi, hầu thoát khỏi chứng bất toại tâm hồn, chứng bệnh làm chúng ta mãi mãi xa cách Chúa.

 

 

 

Trả lời