Ngày 23.6.2020: Là người thiện chí đón nhận sứ điệp Lời Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 7, 6. 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

“Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”.

LÀ NGƯỜI THIỆN CHÍ ĐÓN NHẬN SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA

“Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.”

‘Của thánh’ và ‘ngọc trai’ chỉ thực tại thánh thiêng thuộc về Thiên Chúa: Cụ thể ở đây chính là Lời Chúa. Bởi đó mà cần trao ban Lời Chúa cho những đối tượng xứng đáng, nghĩa là có thành tâm và sẵn sàng đón nhận.

Những người không thiện chí đón nhận sứ điệp vì sự tò mò hay vì lợi ích trước mắt, nhưng sẽ nhanh chóng quay lưng lại với Lời Chúa, đôi khi còn có những hành động tổn hại cho những sứ giả Tin mừng:

“Kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé anh em.”

Trả lời