Ngày 21.6.2020: Đừng sợ tuyên xưng danh Đức Giê-su

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 10, 26-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời”.

ĐỪNG SỢ TUYÊN XƯNG DANH ĐỨC GIÊSU

Lời Chúa hôm nay là lời trấn an cho chúng ta, khi Đức Giêsu nói: “Các con đừng sợ”. Thế nhưng, chắc chắn là Chúa chúng ta không nói tới một sự sợ hãi chung chung, kiểu như “yếu thì sợ gió”, nhưng Người nói về những nỗi sợ hãi đặc biệt mà người Kitô hữu phải đối diện trong đời sống đức tin.

Thật vậy, bối cảnh đoạn Tin mừng hôm nay tiếp theo sau những lời cảnh báo của Đức Giêsu dành cho các môn đệ: vì Danh Người, các ngài sẽ bị người đời ruồng bỏ, bắt bớ, đánh đòn; anh em loại trừ, thù ghét; cha mẹ tố cáo, chống đối,… đứng trước những lời cảnh báo đó là lời động viên: “Anh em đừng sợ”: Đừng sợ người đời, đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác, và cuối cùng là đừng sợ tuyên xưng danh Đức Giêsu trước mặt người đời, hay nói khác đi, đó là trở nên chứng nhân của Người trong đời sống thường ngày của chúng ta.

Các thánh tử đạo tại Việt nam, những người nằm xuống vì đức tin nhắc nhở chúng ta rằng: chết vì niềm tin là hồng ân được trao ban cho thiểu số, nhưng sống niềm tin lại là ơn gọi của mọi tín hữu. Chúng ta có thể không phải chết vì đức tin của mình, nhưng chúng ta có bổn phận phải làm cho đức tin ấy được nảy nở giữa cuộc đời chúng ta. Bởi đó mà đừng sợ minh chứng cho danh Chúa, và chắc chắc đó cũng là cái mà chúng ta mang theo trong ngày Chúa quang lâm, bởi: ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời.

Trả lời