Slides: Sự sắp đặt kỳ diệu của Thượng Đế

 

Đây chỉ là sự trùng hợp tình cờ hay là sự sắp đặt diệu kỳ của Đấng Tạo Hóa?

Có lẽ chính niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa và lòng tốt của con người đã giúp họ có được mối nhân duyên cùng sự kết nối tuyệt vời này. Hãy học cách tích cực cho đi, chúng ta sẽ có được sự báo đáp tốt đẹp.

Nguồn: Internet

 

 

 

Trả lời