Ngày 08.6.2020: Các mối phúc – con đường nên thánh

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5:1–12

 Thấy đám đông, Ðức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.  Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp.

Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

CÁC MỐI PHÚC – CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH

Những mối phúc phát ra từ môi miệng Đức Giêsu. Chúng ta thấy công việc bé mọn, tinh thần nghèo khó, những hành vi ngược đãi, bách hại người Kitô hữu đã, đang và sẽ hứng chịu vì danh Chúa đều là những phương thế để đạt đến phần phúc.

Hơn nữa, mở đầu và kết thúc các mối phúc đều nhấn mạnh đến phần thưởng Nước Trời đã khơi gợi lên niềm hy vọng tất cả mọi việc làm của chúng ta đều đưa đến phần phúc vĩnh cửu, miễn là những công việc ấy sinh ích phần rỗi cho chính mình và cho tha nhân. Ấy là con đường trở nên thánh vậy.

 

Trả lời