Hai bang tại Brazil có nhiều linh mục bị coronavirus

 

Hai bang tại Brazil có nhiều linh mục bị coronavirusTại Brazil, có 117 linh mục bị nhiễm coronavirus, trong số này có 14 vị bị thiệt mạng vì bệnh dịch này.

Ủy ban toàn quốc về linh mục, thuộc Hội đồng Giám mục Brazil, đã công bố con số trên đây, sau khi tham khảo 18 văn phòng miền của Hội đồng Giám mục nước này, theo đó miền Bắc II, gồm bang Parà và Amapà có số linh mục nạn nhân coronavirus nhiều nhất: 41 vị bị lây nhiễm và 5 vị thiệt mạng. Đứng thứ hai là miền Đông Bắc II, gồm 4 bang Rio Grande miền bắc, Paraíba, Pernambuco và Alagoas, với 19 linh mục bị coronavirus và một vị bị thiết mạng.

Ủy ban toàn quốc Brazil về linh mục nói rằng: “Một điều rất quan trọng là ý thức về con số các linh mục bị lây dịch hoặc qua đời. Trước tiên để chúng ta có thể hiệp thông với họ qua kinh nguyện, thứ hai là để có tin tức về những anh em linh mục bị lây nhiễm và đã vượt thắng được virus và để có thể vui mừng chung.”

(Fides 3/6/2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời