Ngày 29.5.2020: Điều cần có là trái tim yêu thương

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 21:15–19

 Khi các môn đệ ăn xong, Ðức Giêsu hỏi ông Si-mon Phê-rô: “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Ðức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”.

Người lại hỏi: “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”.  Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”.

Ðức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”. Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy”.

ĐIỀU CẦN CÓ LÀ “TRÁI TIM YÊU THƯƠNG”

Ông Phêrô được trao nhiệm vụ coi sóc đàn chiên Chúa không phải vì có biệt tài lãnh đạo hay một đầu óc uyên thâm, trái lại, điều Chúa muốn nơi ông là trái tim yêu thương, trước hết là yêu Chúa, sau là yêu tha nhân.

Lời chất vấn của Đức Giêsu về tình yêu với ông Phêrô có lẽ cũng dành cho chúng ta. Sau bao nhiêu năm đi đạo, chúng ta có thực sự yêu Chúa, Người Cha Nhân Từ hay chỉ là nỗi sợ vì những hình phạt? Bên cạnh đó, tình yêu dành cho Thiên Chúa có thực sự triển nở nơi tha nhân hay chỉ là lời nói nơi đầu môi chót lưỡi?

Trả lời