Ngày 24.5.2020: “Biết” Thiên Chúa là Cha

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 17, 1-11a

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con.

Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha, là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô. Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con.

Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha.

Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con.

Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

‘BIẾT’ THIÊN CHÚA LÀ CHA

Suy niệm đoạn Tin mừng hôm nay, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã dạy: ‘biết’ trong Kinh thánh là tìm thấy nơi Thiên Chúa nguồn cội của chúng ta và chúng ta như phần tử của một gia đình. Ở đây, lời nguyện của Đức Giêsu cho thấy, để có được sự sống đời đời, các môn đệ của Người, tức là mỗi người chúng ta phải ‘biết’ Thiên Chúa là Cha, nhờ mạc khải trọn vẹn qua Đức Giêsu.

Như vậy, nhờ tin vào Đức Giêsu, chúng ta có được sự đảm bảo sự sống đời đời, nhờ giá máu Người đổ ra để hàn gắn mỗi tương quan bị rạn nứt do tội lỗi con người.

Trả lời