Để Lời lớn lên: Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2017 – 2020)

 

Thực hiện: Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 28,16-20)

Để Lời lớn lên: Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2017 - 2020)Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.

Đức Giêsu đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Để Lời lớn lên: Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2017 - 2020)
Để Lời lớn lên: Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2017 - 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời