Ngày 23.5.2020: Cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 16, 23b-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn.

Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

CẦU NGUYỆN NHÂN DANH ĐỨC GIÊSU

Cầu xin là thể hiện sự khiêm nhường của bậc thần dân đối với Vua, chủ của mình. Chúng ta được mời gọi dám ngỏ lời với ‘chủ’ của mình tất cả những gì mình cần.

Lời cầu xin cũng thể hiện sự ý thức của bản thân đối với những gì mình xin. Tuy nhiên, Tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta phương thế để ‘xin’, đó là xin nhân danh Đức Giêsu. Điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Cha sẽ ban cho anh em.

Chắc chắn những điều chúng ta cầu xin ấy không dừng lại ở nhu cầu vật chất hằng ngày mà thôi, nhưng là Danh Chúa được thể hiện trong cuộc đời chúng ta, như Đức Giêsu đã hứa: Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Chúa Cha.

Trả lời