Ngày 18.5.2020: Hoạt động của Chúa Thánh Thần

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 15:26—16:4a

   Khi Ðấng Bảo Trợ đến, Ðấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường.

Hơn nữa, sẽ đến giờ mà kẻ nào giết anh em cũng tưởng đó là phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ của họ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi, “Những điều ấy Thầy đã không nói với anh em ngay từ đầu, vì lúc ấy Thầy còn ở với anh em.

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Không phải tự dưng mà Tin mừng lại xếp hoạt động của Thánh Thần trước lời chứng của các môn đệ. Hội thánh không ngừng loan báo Đức Kitô cho mọi người, để họ được nhận biết Danh Người, nhờ đó mà được cứu độ. Hiệu quả của việc loan báo ấy chắc chắn không do nỗ lực của con người, nhưng do quyền năng của Thánh Thần mà Đấng Phục sinh ban tặng.

Đức Giêsu cho biết, chính Thánh Thần làm chứng về Người, và do đó, cũng chính Thánh Thần tác động trên người loan báo lẫn trong lòng người nghe, để họ có thể nhận ra và tuyên xưng danh Đức Giêsu.

Trả lời