Clips: Thánh Gioan Phaolô II – Vị thánh từ A đến Z (2)

 

 

Clips: Thánh Gioan Phaolô II - Vị thánh từ A đến Z (2)Trong sự phục vụ, Ngài luôn tự xem mình là một khí cụ của Thiên Chúa, “ơn gọi của tôi là một mầu nhiệm, ngay cả đối với tôi”, trong một lần Đức Gioan Phaolô II nói. “Làm sao chúng ta có thể lý giải những cách làm của Thiên Chúa?

Chưa hết, tôi biết rằng ở thời điểm nào đó trong cuộc đời mình, tôi hiểu rõ lời Chúa Kitô đã nói với tôi như những gì Ngài đã nói với hàng ngàn người đi trước tôi: “Đến đây, theo Ta!”.

Đó là những gì tôi cảm thấy rõ ràng nhất trong trái tim tôi, đây không phải là tiếng nói của một con người, cũng không phải một lý tưởng của tôi…

Do đó, đời sống tâm linh của ngài có sự hấp dẫn và sức thu hút. Vì vậy, trong đau khổ cũng như trong niềm vui, ngài không hề lìa xa khỏi mối quan hệ với Đấng được ngài tôn sùng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời