Ngày 14.5.2020: Dấu chứng của tình bạn

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 15:9–17

Khi ấy Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.

Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

Ðây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu.

Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Ðiều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

DẤU CHỨNG CỦA TÌNH BẠN

Đức Giêsu cho biết dấu chứng của tình bạn hữu là hy sinh cho nhau, hy sinh đến cả mạng sống.

Đức Giêsu đã đi bước trước. Người đã hiến thân mình chịu chết vì chúng ta, ngay cả khi chúng ta còn là những tội nhân, thì đến phiên mình, chúng ta cũng hãy đối xử với tha nhân bằng chính tình yêu mà Chúa đã làm cho chúng ta.

Trả lời