Ngày 08.5.2020: Theo Chúa về thiên đàng

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 14:1–6

   Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.

Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh  em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi”.

Ông Tôma nói với Ðức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?”

Ðức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

THEO CHÚA VỀ THIÊN ĐÀNG

Ngay sau khi giới thiệu chỗ ở trong nhà Chúa Cha, Đức Giêsu đã cho biết, Người chính là con đường. Như thế, song song với việc chuẩn bị chỗ ở cho những kẻ tin, Đức Giêsu con muốn chính người trở nên con đường dẫn đưa họ tiến về nơi ấy.

Lời này gợi nhớ cho chúng ta giấc mơ của Giacóp, tổ phụ của 12 chi tộc Israel, trong đó, ông đã mơ thấy chiếc thang nối trời và đất, trên đó, các thiên thần Chúa lên lên xuống xuống trên chiếc thang đó.

Tự bản chất, con người chúng ta không có sức, hay không có khả năng để tiến về Trời, nên cần phải có một sự trợ giúp, và Đức Giêsu chính là nguồn trợ giúp từ trời cao đó, là chiếc thang Giacóp nhìn thấy trong mơ.

Như thế, Đức Giêsu đã làm cho giấc mơ của tổ phụ Giacóp được thành hiện thực.

 

Trả lời