Phiên họp ngoại thường tại Vatican về hậu đại dịch

 

Phiên họp ngoại thường tại Vatican về hậu đại dịchCác vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã nhóm họp sáng ngày 22/4/2020 vừa qua, về việc từ từ mở lại các hoạt động, trong sự tôn trọng các qui tắc y tế chống lây nhiễm coronavirus.

Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, phiên họp diễn ra tại hội trường cũ của Thượng Hội đồng Giám mục, ở nội thành Vatican, trước sự hiện diện của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và với sự tham dự của các vị đứng đầu các bộ và các cơ quan khác của Tòa Thánh. Cuộc họp bàn về giai đoạn hai của tình trạng khẩn trương vì đại dịch Covid-19, bắt đầu từ ngày thứ Hai, 04/5 tới đây.

Các vị lãnh đạo đã quyết định dần dần mở lại các dịch vụ bình thường, tuy vẫn duy trì các biện pháp thận trọng về y tế, nhắm ngăn ngừa sự lây nhiễm virus, hầu bảo đảm sự phục vụ Đức Thánh cha và Giáo hội hoàn vũ.

Thông cáo trên đây liên hệ tới các cơ quan Tòa Thánh. Các cơ quan thuộc Quốc gia thành phố Vatican, như Bảo tàng viện Vatican, Quảng trường và Đền thờ thánh Phêrô không được nói tới và hiện nay vẫn còn bị đóng cửa.

Tại Italia, chính phủ cũng đang chuẩn bị phương án mở lại nhiều hoạt động xí nghiệp và xã hội, từ ngày 04/5/2020, với qui tắc cần tuân hành, là phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn để tránh lây nhiễm.

(Sala Stampa 22-4-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

 

Trả lời