Ngày 20.4.2020: Hành trình đến với Đức Giêsu

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 3:1–8

     Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do-thái.  Ông đến gặp Ðức Giêsu ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy”.  Ðức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra bởi ơn trên”.  Ông Nicôđêmô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?”  Ðức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt; còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là thần khí.  Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy”.

HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI ĐỨC GIÊSU

Sinh ra bởi ơn trên. Đó là một lời khẳng định có tính bước trước của Thiên Chúa. Mạc khải vê Nước Thiên Chúa, ở đây được hiểu là chính Đức Giêsu không hệ tại sự hiểu biết, hay khả năng lĩnh hội của con người, nhưng là quà tặng nhưng không và vô điều kiện của Chúa dành cho những ai thành tâm thiện ý. Tuy nhiên, ân sủng ấy cũng cần có sự cộng tác tích cự của chúng ta, bằng chứng là Tin mừng nói đến việc Nicôđêmô đã đến với Đức Giêsu ban đêm. Ông đã chủ động đến với Đức Giêsu, kiên trì tìm kiếm và ông đã được khai mở.

Xin cho cuộc đời chúng ta phản ánh những gì đã được diễn ra nơi Nicôđêmô, vốn là người đã đến với Đức Giêsu ban đêm. Ban đêm biểu hiệu khởi đầu một hành trình, hành trình đến với Đức Giêsu và đối thoại với Người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.