Ngày 30.3.2020: Từ nay đừng phạm tội nữa

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 8:1–11

    Còn Ðức Giêsu thì đến núi Ôliu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Ðền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ.  Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Ðức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa,   rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình.   Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”

Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Ðức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất.   Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”.   Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất.   Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Ðức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa.

Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?”  Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả”. Ðức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”

TỪ NAY ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA

Cuộc đối thoại ngắn gọn giữa Đức Giêsu và nữ tội nhân, khi mọi người bỏ đi hết chỉ còn lại Đức Giêsu và người phụ nữ. Sự khốn cùng đối diện với lòng nhân hậu. Một người bị kết án là phạm một tội gớm ghiếc, và bên kia là Đấng không hề biết đến tội, lại mang lấy tội lỗi của nhân loại lên chính đôi vai của mình.

Người ta mong nhận được nơi Đức Giêsu câu trả lời lên án cho tội lỗi nặng nề của người phụ nữ, còn Đức Giêsu lại nói lời thứ tha cho chị: Tôi không lên án chị đâu. Chúa không kết án con người? Đúng vậy, Chúa ghét tội, nhưng lại xót thương người có tội, bởi đó mà Người nhắn nhủ người phụ nữ: Đừng phạm tội nữa.

Tội làm chúng ta khốn đốn. Tội làm cho chúng ta lìa xa Chúa. Chúa đã thứ tha cho chúng ta, vậy từ nay chúng ta đừng phạm tội nữa.

 

Trả lời