Ngày 29.3.2020: Loan báo cuộc phục sinh của Đức Giêsu

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 11:1–45

… Hai cô cho người đến nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng”.  Nghe vậy, Ðức Giêsu bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh”.

     Ðức Giêsu quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Maria và anh La-da-rô… Người bảo họ: “La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây”.  Các môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại”.  Ðức Giêsu nói về cái chết của anh La-da-rô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường.  Bấy giờ Người mới nói rõ: “La-da-rô đã chết.  Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin…“ Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy”. Ông Tôma, gọi là Ðiđymô, nói với các bạn đồng môn: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!”… Vừa được tin Ðức Giêsu đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy”. Ðức Giêsu nói: “Em chị sẽ sống lại!”  Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết”. Ðức Giêsu liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.  Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa, Ðấng phải đến thế gian”.

    Khi đến gần Ðức Giêsu, cô Maria vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết”…   Người hỏi: “Các người để xác anh ấy ở đâu?” Họ trả lời: “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem”. Ðức Giêsu liền khóc. Người Do-thái mới nói: “Kìa xem! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy!” Có vài người trong nhóm họ nói: “Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết được ư?”  Ðức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại.  Ðức Giêsu nói: “Ðem phiến đá này đi”. Cô Mác-ta là chị người chết liền nói: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày”. Ðức Giêsu bảo: “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?”  Rồi người ta đem phiến đá đi.

Ðức Giêsu ngước mắt lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con”. Nói xong, Người kêu lớn tiếng: “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!”  Người chết liền bước ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn liệm. Ðức Giêsu bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi”. Trong số những người Do-thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Ðức Giêsu làm, có kẻ đã tin vào Người.

LOAN BÁO CUỘC PHỤC SINH CỦA ĐỨC GIÊSU

Cả ba bài đọc hôm nay đều diễn tả hình ảnh việc Thiên Chúa phục sinh con người.

Đầu tiên là lời hứa ‘đem lên khỏi mồ’ của Đức Chúa trong bài đọc I. Dân đang bị lưu đày, lời hứa này nhắm đến việc hồi hương dân tộc, tức là trả lại tự do cho dân tộc đang bị lưu đày.

Lời hứa ấy còn mạnh mẽ hơn nữa khi mà hôm nay Đức Giêsu phục sinh La-da-rô, người chết chôn trong mồ 3 ngày, một dấu lạ báo trước cái chết và phục sinh của Đức Giêsu.

Như vậy, các bài đọc Lời Chúa hôm nay loan báo cuộc phục sinh của Đưc Giêsu. Người là Đấng sẽ mang lại tự do cho con người, đưa họ ra khỏi tình trạng sự chết, tức là nô lệ cho tội lỗi, để bước vào cuộc sống mới.

 

Trả lời