Tu viện Phanxicô ở Padova bị cách ly

 

Tu viện Phanxicô ở Padova bị cách lyCác tu sĩ dòng Phanxicô Viện tu cạnh Vương cung thánh đường thánh Antôn thành Padova, bắc Italia, đang bị cách ly, sau khi một vài tu sĩ tại đây bị nhiễm coronavirus.

Vương cung thánh đường thánh Antôn thành Padova thuộc hàng các đền thánh nổi tiếng nhất tại Italia, nơi có giữ di hài thánh Antôn.

Theo thông cáo công bố sáng ngày 20/3/2020 vừa qua, ngày 17/3 trước đó, các tu sĩ Phanxicô Viện tu tại Padova đã chịu thử nghiệm Covid-19, và kết quả có hai tu sĩ bị nhiễm virus vài ngày trước đó. Họ bị cách ly để bảo vệ sức khỏe của các anh em cùng tu viện và các giáo dân giúp việc tại đền thánh.

Vì thế, từ hơn một tuần nay, các tu sĩ Phanxicô Viện tu không hiện diện tại đền thánh nữa, ngoại trừ sau giờ đóng cửa, để khỏi tiếp xúc với các nhân viên tại đây.

Trong thực tế, tại thánh đường, theo qui định của chính phủ, không có các buổi lễ tôn giáo, giống như tại các nhà thờ khác. Cả văn phòng thông tin, tiếp đón, và tiệm bán đồ đạo, đồ kỷ niệm cũng đã đóng cửa từ khi có lệnh ngày 01 tháng 3 của chính phủ về vấn đề này.

Thông cáo cho biết, tuy bị cách ly nhưng các tu sĩ vẫn sống thời điểm khó khăn này trong thanh thản, chia sẻ đau khổ của các bệnh nhân và các gia đình, cũng như cầu nguyện đặc biệt cho những người đang trực tiếp chịu bệnh này, cho các nhân viên y tế, các tổ chức chính quyền và các lực lượng an ninh trật tự, những người thiện nguyện.

(Facebook 20-3-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

Trả lời