Thông báo của Tòa Ân giải về việc giải tội trong đại dịch hiện nay

 

Thông báo của Tòa Ân giải về việc giải tội trong đại dịch hiện nayTòa Ân giải tối cao ra thông cáo xác định rằng: tại những nơi có nhiều người bị đại dịch Covid-19 hiện nay, và bao lâu hiện tượng này còn kéo dài, thì có thể coi đó là “Sự khẩn thiết trầm trọng” được nói tới trong khoản giáo luật số 961, triệt 2, để giám mục cho ban phép giải tội tập thể.

Trong thông cáo ký ngày 19/3/2020 vừa qua và công bố hôm sau đó, Tòa Ân giải tối cao khẳng định rằng cả trong thời kỳ bị dịch Covid-19, bí tích Giải tội vẫn được cử hành theo giáo luật và những gì được qui định trong Sách Giải tội, như giáo luật số 960.

Không thể ban phép giải tội tập thể mà không có sự xưng tội cá nhân trước đó, ngoại trừ trường hợp nguy tử, không đủ thời gian để nghe từng hối nhân xưng tội (GL 961,1).

Nếu có sự cấp bách bất ngờ cần ban phép giải tội tập thể cho nhiều tín hữu, thì linh mục phải báo trước, trong giới hạn có thể, cho Đức giám mục giáo phận, hoặc nếu không thể báo trước, thì phải trình báo cho ngài sớm hết sức về việc này (Sách cử hành bí tích Thống hối, n.32).

Ngoài ra, trong lãnh thổ giáo phận thuộc quyền, và tùy theo mức độ lây nhiễm đại dịch hiện nay, Đức giám mục giáo phận ấn định những trường hợp có sự cần thiết trầm trọng để có thể ban phép giải tội tập thể hợp pháp. Ví dụ ở lối vào các khu vực nhà thương, nơi điều trị các bệnh nhân bị lây nhiễm và bị nguy tử, sử dụng trong giới hạn có thể và với sự thận trọng thích hợp, các phương tiện khuyếch đại tiếng nói để bệnh nhân nghe được lời xá giải.

Tòa Ân giải tối cao cũng nhắc nhở rằng nơi nào tín hữu không thể nhận lãnh bí tích giải tội, thì hãy nhớ rằng việc ăn năn tội cách trọn, vì lòng mến Chúa trên hết mọi sự, được biểu lộ qua sự chân thành xin ơn tha thứ, kèm theo quyết tâm đi xưng tội vừa khi có thể, thì cũng được ơn tha thứ tội lỗi, kể cả các tội trọng (Xc Sách Giáo Lý Công Giáo, n.1452).

(Sala Stampa 20-3-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời